Common imformation about the market place

Historia

Pellinge Sommartorg fick sin början år 1984 och är beläget på Sandholmsudden, nordvästra sidan av Pellinge, intill den inre farleden. Man kommer bekvämt till torget både med båt och bil. Torget har tillsammans med Benitas café en egen parkeringsplats, varav två är reserverade för invalider. Pellinge färjan tar en över Sunisund med 15 minuters intervall, färjans tidtabell finns på FinFerries hemsida.

På Sandholmsudden finns också Benitas Café med WLAN, A-rättigheter och livsmedelsförsäljning, gästhamn med grilltak, simstrand, hyresbastu, tvättstuga med torktumlare, cykeluthyrning, minigolf, bränsle- och gasförsäljning, tömning av septiktank, dricksvatten samt båtramp.

År 2009 grundades Pellinge Torghandlare r.f. och året därpå invigdes de röda försäljningsbodarna. Silmu r.f. och Kulturfonden har deltagit i finansieringen. Alla ordinarie försäljare har en egen försäljningsbod, en del bodar hyrs ut till gästförsäljare.

Sommartorgets 30-års jubileum firades under ett välbesökt lördagstorg sommaren 2014. Försvarsminister Carl Haglund höll ett festligt tal och samtidigt bjöds våra härliga besökare på kaffe och kaka.