Pellinge kapellförening r.f.

S:t Olofs kapell

I Pellinge finns begravningsplats sedan 1930-talet och ett kapell, S:t Olofs kapell, som byggdes på 1950-talet. Gudstjänst hålls alltid andra söndagen i månaden kl. 10.
Övriga evenemang annonseras på anslagstavlor och i Facebookgruppen Pellinge anslagstavla.
Kontaktperson: Lisbeth Forss

Pellinge kapellförening r.f.
Hörbergsvägen 15, 07370 Pellinge
lisbeth.forss@gmail.com